Polityka prywatności
 • Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.
  • Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności.
  • W ramach Serwisu Właściciel przetwarza poniższe dane:
   • nick (login)
   • adres e-mail
  • Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, poprzez środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
  • Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane także przez inne podmioty niż Właściciel, w celach na które użytkownik wyraził zgodę.
  • Właściciel jest uprawniony do podania danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. policja, sąd), w przypadkach wynikających z określonego stanu prawnego lub regulaminu.
  • W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do użycia danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W wyżej wymienionym przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o zakazanych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
  • Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.
  • Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
  •  Rejestrując się w Serwisie użytkownik może także dobrowolnie wyrazić zgodę na publikację materiałów na swoim koncie Facebook, wówczas na jego tablicy mogą pojawiać się materiały z Serwisu.
  • Rejestrując się w Serwisie użytkownik zgadza się na otrzymywanie powiadomień związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz treści reklamowych. 

Chamsko.net.pl - Facebook